Vypra, spol. s.r.o. - Stavebné práce

Vlastné projekty - Bytový dom Dolná Krupá

Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti školského areálu a susedí so zámockým parkom.

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčná budova, pričom prevažujúcou funkciou objektu bude bývanie doplnené obchodnými priestormi.

Parkovanie je riešené na povrchu, kolmé státie pozdĺž príjazdovej komunikácie, parkovaciu plochu bude tvoriť spolu 29 parkovacích miest.

Hlavné vchody do objektu (dva hlavné vchody ) sú riešené na 1.NP, ako vertikálne komunikácie slúžia dve schodiská.
Schodiskami je objekt rozdelený na dva funkčné celky, pričom architektonicky je tvorený tromi obdĺžnikovými hmotami rovnakej výšky s tromi nadzemnými podlažiami.

1.PP bude využité na polyfunkciu s vlastným vstupom, bytovou časťou s tromi bytovými jednotkami a technicko-hospodárskym zázemím bytového domu s kotolňou a skladovými priestormi pre bytové jednotky.

1. - 3. NP je určené na bývanie ( jednopodlažné byty, dvoj až trojizbové s balkónom), celkový počet bytových jednotiek je spolu 21.


PREDAJ UKONČENÝ.

Pôdorys 1.PP s vyznačením voľného polyfunkčného priestoru

Základné technické parametre pre BD Dolná Krupá

Zvislé nosné konštrukcie

1.PP  - Obvodové steny sú murované z keramických tvaroviek Porotherm hrúbky 380mm , vnútorné nosné steny sú vyhotovené z debniacich tvárnic PREMAC hrúbky  300mm.

1.NP – 3.NP – Obvodové steny sú murované z keramických tvaroviek Porotherm hrúbky 380mm, vnútorné nosné steny sú z keramických tvaroviek Porotherm hr. 300mm.
Vnútorné priečky sú vyhotovené z tvárnic Ytong.

Vodorovné konštrukcie

Stropná konštrukcia nad každým podlažím je riešená ako železobetónová doska hrúbky 200mm.
Balkónové dosky sú riešené železobetónové monolitické.

Konštrukcia zastrešenia

Objekt je zastrešený plochou strechou.
Strecha je zateplená spádovým polystyrénom  EPS 150 v spáde 300-450mm.
Hydroizolácia plochej strechy je tvorená fóliou Fatrafol 810.
Plochá strecha je ukončená štrkovou vrstvou – ťažené kamenivo.

Výplne otvorov

Vonkajšie výplne otvorov budú zrealizované plastovými oknami so 6 komorovým systémom.
Sklo : U=0,7 , trojsklo.

Vnútorné a vonkajšie povrchy

Vnútorné povrchy muriva budú opatrené sadrovou omietkou.
Zateplenie fasády bude realizované kontaktným zatepľovacím systémom EPS F hr. 100mm.

Vykurovanie

Vykurovanie objektu je riešené centrálne , plynovou kotolňou.

Inžinierske siete

Objekt je napojený na novovybudované inžinierske siete vodovod, kanalizácia , elektro a plynovod.


Prevedenie bytu – Holobyt obsahuje :

 • Protipožiarne vstupné dvere.
 • Zariaďovacie predmety :
  • WC
  • Vaňa
  • Batérie : vaňová, umývadlová, kuchynská
       Zariaďovacie predmety sú v hodnote 500 ,- eur.
 • Príprava na elektrický sporák.


Predpokladaný termín ukončenia prác : 30.9.2018


Fotografie
Pôdorysy

Pôdorysy
Ceny jednotlivých bytových jednotiek
- Pôdorys 1.PP ( v pdf)
- Pôdorys 1.NP ( v pdf)
- Pôdorys 2.NP ( v pdf)
- Pôdorys 3.NP ( v pdf)

Vlastné projekty


IBV Horná Pažiť Zvončín

Projekt IBV Horná Pažiť - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 28 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy. Predaj ukončený.

Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti školského areálu a susedí so zámockým parkom. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčná budova, pričom prevažujúcou funkciou objektu bude bývanie doplnené obchodnými priestormi.
Predaj ukončený.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.
 
 
Vypra, spol. s.r.o. - Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč